Thursday, October 10, 2013

NagonkaParanoja osiąga punkty kulminacyjne, wybaczcie mi tego Godwina. Słowa Seremety i Tuska można interpretować tylko i wyłącznie jako próbę interwencji w niezawisłość sądów. I my się chcemy mienić ludźmi cywilizowanymi, wyzbywając się jednocześnie rozsądku.


No comments:

Post a Comment