Monday, May 31, 2010MATCZYNA MIŁOŚĆ

Praca wykonana w 2005 roku, technika własna na papierze formatu a3.
ŚMIERĆ

Praca wykonana w 2005 roku, ołówek na papierze formatu a3.