Tuesday, December 23, 2014

tunguska


Steganography 43X28
Here you can buy my original artwork:
http://www.ebay.com/usr/skitekdariusz
Now you can buy my prints online:

kres



Steganography 50X40
Here you can buy my original artwork:
http://www.ebay.com/usr/skitekdariusz
Now you can buy my prints online:

underground / podziemie







Steganography 28 x 24
Here you can buy my original artwork:
http://www.ebay.com/usr/skitekdariusz
Now you can buy my prints online:

Friday, April 4, 2014

Alter Ego

Odbudowuję archiwum, mam nadzieje że familifrendli nazizm mnie tu nie złapie. Praca z dnia 12.02.2013, 50X40 deska lipowa, tempera jajowa. 

Tuesday, February 18, 2014

Weiss

Tym razem przy okazji publikacji podam też nazwę ostatecznej formy tej pracy: "Leśny pudding". Technika własna, format zbliżony do a3.
http://www.youtube.com/watch?v=48YNdJpsIBg

Thursday, February 13, 2014

Czego nie widać

Technika w jakiej wykonana jest ta praca została już na tym blogu opisana wcześniej. Niedawno został dołączony do niej manifest z lekkim zarysem ideowym stojącym za jej wykonaniem. Format a4, tytuł Mandylion 2.


Wednesday, February 12, 2014

Narodziny antypercepcjonizmu

Prowadząc rozważania na temat wpływu destruktywnego zniewalania jakie niesie ze sobą uzależnienie artysty od widza dzierżącego za sobą bagaż obyczajowych imperatywów, zachowań i przekonań, które w dobie niektórych mocno zakorzenionych psychoz będą dla twórcy tylko kołem młyńskim. Próba uwolnienia się od tego zniewolenia może nastąpić czasem poprzez używanie niejednoznacznej symboliki, poruszanie się między wieloznacznościami, nieostrą estetyką. Taka postawa może narazić się nadinterpretacje, niezrozumienie zamysłów i ostateczne ustawianie widza na pozycji całkowicie nieświadomej kontynuacji próby jego zmylenia dla całkowitego bezpieczeństwa zachowania ustalonych reguł estetyczno-komunikacyjnych. Próba wyrwania się spod tych reguł panujących na płaszczyźnie oficjalnej i nieoficjalnej może nastąpić przez stworzenia w jednym dziele elementów dosłownych i symbolicznych, które rozdzielone zostaną poprzez np:. upływ czasu. Separacja ta następuje już po fizycznej lub społecznej śmierci artysty
i przy użyciu sił niezależnych od samego kreatora. Te siły symbolizować mogą nieokiełznane żywioły,
nieubłagany upływ czasu, to one odwołują się do wolnej woli wyzwolonej ze społecznych okowów zbiorowej świadomości nad którą nie może zapanować ogół. Poprzez śmierć fizyczną lub banicję
artysta zostaje w podobny sposób oddzielony od dzieła, która jest wielopostaciową formą.

Ducha tej myśli próbowałem pierwszy raz zawrzeć w pracy takiej jak "Cyganka", lecz tylko w warstwie technicznej.