Monday, March 28, 2011

urodziny jakuba

urodziny

salę opuści ostatni gość
wśród pustych krzeseł i resztek
pozostałem sam

jakub

teraz wejdę po drabinie
z promieni słonecznych
ku ciemności snu

Thursday, March 17, 2011

nie jestem ludożercą

protest obrońców praw zwierząt przeciw zoofilii:
"nie jedzcie godności"
zniknął w dekoracji tła szmerów
butów dotykających obcesowo chodnika
podwieszanych na ruchomej taśmie pokłosi
biotopu przechodniów rzeźni numer 5

Friday, March 11, 2011

pokaż im

możesz powstrzymać gniew lawy
swoimi zimnymi łzami
ogień płynął, lud gorący
gdy zatopi potopem pokłady
gdzie czerń skrzyni góruje
27 węzłów nad piekłem
zamrożona przez tysiąclecia
na dnie