Friday, January 14, 2011

koleina

drugą bezsenną noc długą
odwiedzili rezydenci innych planów
obrazy zdają się przejściem
poruszając przedmiotami
kiedy udają się w podroż
psy drażnią
rewersem
lecz bez awersji

No comments:

Post a Comment